Хлябът на годеницата

И градината й ще бъде засята с чергарски живот, с шепа искрици, с улегнали мисли, с тази кафява среда от хляб, която тя рони забързано, преди да загърби заключената врата, за да нахрани младия гарван, дошъл на нейния прозорец, за да й разкаже за своята любов, после тя ще си поеме дълбоко въздух, ще прекоси разстоянията, ще отиде да сподели остатъка от този ухаещ хляб в стаята на един хотел с име на птица, където очакването е като разцъфтели макове, далече от всичко и всички в този мирис на разпиляно време, което позволява и на затвореното, и на откритото пространство да диша, тези променливи геометрични фигури с невидимите лица на ярките ливади в ниското, на безгрижност и неспокойство, където мястото е само за пренощуване, където битието преминава, където незаетото място заслепява с блясъка си полето на бъдещето.

Марк Фонтана

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s