Démons et merveilles

За ветрове и хълмове
за неща наименувани за да успеят
да влязат в света като дървеса и облаци

И за загадките разкрити във луните
начупени във водата или по пясъка

аз казал съм и съм очаквал

Мисля че нищо не помага срещу тази ласка
изгаряща все по-нагоре върху кожата

Нито мълчанието, което отвързва сънища

Живеене
о гледка за прерязано око
отпуснато по гръб
и вечно

Афиш

Виждам света като хаос и в центъра му роза
виждам розата като щастливото око на
красотата и в центъра му червеят
виждам червея като фрагмент от необятния
живот и в центъра му смъртта
виждам смъртта като пламъка на нищото и
в центъра му надеждата
виждам надеждата като витраж пеещ по пладне
и в центъра му човекът.

Хулио Кортасар

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s