untitled

изчерпвам основанията за живот
едно след друго
подир поредната победа
отново теб намирам в собствените си окрайнини
теб
мое основание за смърт

изследвам своето отлагане
и обитаемо го правя
тъй би могла да бъде посетена там мечтата ми
умряла в приказния град

тълпата там царува
а мен ме няма вече

убежища си търси самолюбието
сред опакото на света
в завършека на всяка нощ ме дебне утро
и в мое име друго същество расте

смъртта когато призовавам
отвръща ми животът

да избера това предателство
да вляза във това съзаклятие
да си направя сватбена премяна от саван
а и обратното
със същото отсъствие на всякаква тържественост
докато голотата бъде
и първото и второто
в един и същи миг

Клер Льожьон

Превод: Пенчо Симов

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s